(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Haemme Espoon ryhmä- ja perheryhmäkotiin sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Espoon ryhmä - ja perheryhmäkoti vastaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sekä heidän kotouttamisesta. Yksikön vastuulla on tällä hetkellä kolme yksikköä: 14-paikkainen Espoon ryhmäkoti, 11-paikkainen Kivenlahden perheryhmäkoti sekä 14-paikkainen Hirviportin perheryhmäkoti. Varsinaista alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa toteuttaa Espoon ryhmäkoti ja yksityismajoitus. Kivenlahden ja Hirviportin perheryhmäkodin toiminta on kotoutumistoimintaa ja se on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille ilman huoltajaa tulleille pakolaislapsille. Ryhmäkodissa on kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja, jotka vastaavat ryhmäkodin ja yksityismajoituksessa asuvien sosiaalityöstä. Haettavan sosiaalityöntekijän tehtävät painottuvat kotouttamistyöhön. Alaikäisten yksintulleiden tiimin lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Työpaikan nimi: Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Työaika: 38h 15min /viikko Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään: kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus -ja organisointitaitoja, sujuvaa suomenkielen osaamista, joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Hyviä yhteistyö-ja verkostotyötaitoja sekä valmiutta liikkua työpäivän aikana. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Arvostamme: kokemusta maahanmuuttajien kanssa tehtävästä kotouttamistyöstä, kokemusta nuorten ja lasten kanssa työskentelystä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot