(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Leppävaaran lastensuojelu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2021

Hei sinä sosiaalityön ammattilainen! Leppävaaran lastensuojelu hakee osaavaan ja iloiseen joukkoonsa sinua.

Meillä on auki yksi avohuollon sosiaalityöntekijän vakituinen virka. Espoossa sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä ja ensiarvioinnista, palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuunnitelman mukaisesta suunnitelmallisesta sosiaalityöstä sekä sijoitusprosesseista.
Työyhteisössämme työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 7 sosiaaliohjaajaa, 3 johtavaa sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri sekä osa-aikainen perheterapeutti.

Virka-aikainen päivystys on meillä tällä hetkellä järjestetty niin, että tiimissä on yksi kiinteä sosiaalityöntekijä ja yksi kiinteä sosiaaliohjaaja, muutoin viikoittain vaihtuvat kolme työntekijää. Hyvänä olemme kokeneet sen, että kontaktoimalla asiakkaat päivystyksessä 7 vuorokauden aikana olemme todella saaneet palvelutarpeen arviointien määrää vähennettyä. Päivystysvuoro tulee kohdalle noin 5-8 viikon välein per sosiaalityöntekijä.

Työssämme pidämme tärkeänä sitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Lapsi ajatuksineen ja kokemuksineen on työskentelymme keskiössä. Teemme asiakastyötä systeemisen mallin mukaisesti ja kehitämme mallia edelleen. Rakenteissamme on esimiesten vahva tuki sekä aito työparityö ja etätyömahdollisuus. Muuttuvissa olosuhteissa olemme kehittäneet uusia toimintatapoja näiden mahdollistumiseksi.

Nyt sinulla on oiva mahdollisuus kehittää itseäsi ja kehittyä turvallisessa työyhteisössä, jossa kollegiaalinen tuki ripauksella huumoria on vahva. Meillä on niin yli 10 vuotta lastensuojelussa työskennelleitä kuin vielä sosiaalityötä opiskeleviakin eri-ikäisiä työntekijöitä. ''Leppävaaran henki'' on vuosia kestänyt katkeamaton ketju, josta olemme saaneet positiivista palautetta niin meille tulleilta työntekijöiltä kuin yhteistyötahoiltammekin.
Tehtäväkohtainen palkka on 3643,92 €/kk ja asiakasmäärän keskiarvo 33 lasta/sosiaalityöntekijä. Tarjoamme ison työnantajan työsuhde-edut ja työpisteemme sijaitsee AB-vyöhykkeellä hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä.

Tämän vakituisen viran lisäksi yksikössämme on tarjolla myös eripituisia viransijaisuuksia. Sijaisuuksiin liittyen voit laittaa sähköpostia suoraan johtavalle sosiaalityöntekijälle Mona Venermolle, mona-harriet.venermo@espoo.fi.

Tervetuloa huumorintajuiseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme!

Työpaikan nimi: Leppävaaran lastensuojelu
Työaika: 37 h 45 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten kanssa tehtävästä työstä.

Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot