(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.10.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimi

Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 04.11.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Kiinnostaako lastensuojelun päivystys- ja ensiarviotyö? Tervetuloa nopean toiminnan joukkoihimme Vantaan lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen. Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 4.11.2019 alkaen.

Vantaan lastensuojelun tulosyksikkö koostuu avo- ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköistä, lastensuojelun tukiyksiköstä, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta sekä kahdesta lastensuojelulaitoksesta. Lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä vastaa oma työryhmänsä Tikkurilassa. Palvelutarpeen arviot, joiden yhteydessä arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta, tehdään Aikuissosiaalityön tulosyksikköön kuuluvassa Uusien asiakkaiden yksikössä.

Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, erityissosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Työtehtäviin kuuluu lastensuojeluilmoitusten vastaanotto, ohjauksen ja neuvonnan antaminen sekä viranomaisille että kuntalaisille ja kiireellinen lastensuojelutyö. Päivystystyötä tehdään sekä puhelimitse että toimiston ulkopuolella kotikäynneillä ja muissa toimipisteissä. Työpiste sijaitsee Tikkurilassa, aivan aseman vieressä. Päivystystyön ohella kehitämme ensiarviotyötä yhdessä uusien asiakkaiden työryhmän kanssa. Tällä tavoin pyrimme vastaamaan nopeammin lasten avun tarpeeseen ja suojelun tarpeen arviointiin.

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, johon sisältyy perehdytys lähiesimieheltä ja tiimiltä sekä muilta lastensuojelun toimijoilta. Työn tukena on lakimieskonsultaatio ja säännöllinen työnohjaus. Vantaan kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta osaamisesi syventämiseksi.

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön. Työtehtävien hoitamisessa on hyödyksi myös kyky nopeaan päätöksentekoon ja hyvä paineensietokyky.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus). Huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Tuemme opiskelijoita opintojen loppuun saattamisessa. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus enintään kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Luemme eduksi: Aiemman kokemuksen sosiaalityöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3599,97 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, viikkotyöaika 38h 15min


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies, Hankomäki Johanna
P. 040 7556 037
johanna.hankomaki@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.