(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuoltoon, 2 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2018

Vakinainen virka alkaen 01.10.2018
Hakuaika päättyy 24.09.2018  kello 16:00
Itä-Vantaan lastensuojelu, Talvikkitie 37 / Karsikkokuja 17 01300 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhepalvelut

Itä-Vantaan lastensuojelussa on haettavana kaksi sosiaalityöntekijän vakinaista virkaa. 

Vantaan lastensuojelun tulosyksikkö koostuu avo- ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköistä, lastensuojelun tukiyksiköstä, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta sekä Tammirinteen ja Viertolan vastaanottokodeista. Lisäksi lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä vastaa oma työryhmänsä Tikkurilassa. 

Avoinna olevat virat sijoittuvat Itä-Vantaan lastensuojelun avohuoltoon, suunnitelmallisen sosiaalityön tiimiin. Tiimissä on johtava sosiaalityöntekijä, 4 sosiaalityöntekijän vakanssia ja erityissosiaaliohjaaja. Tiimin toimitilat ovat Tikkurilassa. Itä-Vantaan lastensuojelun toimintayksikössä on tällä hetkellä 5 suunnitelmallisen sosiaalityön tiimiä, jotka sijaitsevat Tikkurilassa ja Koivukylässä. Lisäksi helmikuussa 2018 yksikössämme on aloittanut systeemisen sosiaalityön tiimi, joka työskentelee systeemisen lastensuojelun työtapaa noudattaen. Tiimiin kuuluu mm. perheterapeutti. Tiimi palvelee koko Vantaan lastensuojelua. 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Työ on monipuolista ja vaativaa asiantuntijatyötä, jossa korostuvat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tukenasi ovat koko tiimi, muu työyhteisö ja Vantaan laadukkaat avohuollon palvelut. 

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, johon sisältyy laadukas perehdytys kollegamentorilta, lähiesimieheltä, tiimiltä ja koko työyhteisöltä. Tiimeillä on säännöllinen työnohjaus. Vantaan kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta osaamisesi syventämiseksi. 

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. kannettava tietokone, lakimiesyksikön tuki sekä asiantunteva ja huumorintajuinen työyhteisö. Vantaan kaupunki tukee työmatkojasi työsuhdematkalipulla. Vantaalla on käytössä kannustava palkkausjärjestelmä peruspalkan lisäksi. Lisäksi sosiaalityöntekijöille maksetaan rekrytointilisä 150e/kk. 

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työskentelyotteeseen on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta. 

Luemme eduksi aiemman kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä. 

Olemme kehittämismyönteisiä ja keskitymme tänä vuonna mm. systeemisen sosiaalityön tiimin pilotointiin ja yhteisen arvioinnin, lapsen kohtaamisen sekä reaaliaikaisen dokumentoinnin tehostamiseen. Otamme myös käyttöön ensimmäisenä uuden ja innovatiivisen Apotti-asiakastietojärjestelmän. Olemme aktiivisesti myös mukana kehittämässä lastensuojelua sosiaalisessa mediassa @vantaanlastensuojelu.

Työn alkamisajankohta: 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus enintään kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työsuhteen tietoja:
Peruspalkka: 3316,80 €/kk
Työaika: 38 h 15 min / vko

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).