(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö / Psykososiaaliset palvelut

Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.03.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Etsimme Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikköön vakituiseen virkaan sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut työskentelemään monialaisessa ympäristössä lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon kentällä. 

Sosiaalityöntekijän tehtävät sisältävät 

  • suoraa asiakastyötä
  • omatyöntekijänä toimimimista
  • tarvittaessa osallistumista työparina monialaiseen palvelutarpeen arviointiin 
  • sosiaalihuoltolain mukaista päätöksentekoa

Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu yksikössä tapahtuvaan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelulähetteiden arviointiin ja käsittelyyn, antaa ohjausta, neuvontaa ja konsultaatiota lapsiperhepalveluista eri viranomaisille ja muille toimijoille. Sosiaalityöntekijä toimii myös työparina ja konsutoivana työntekijänä yksikön muille työntekijöille. 

Erityisenä painopisteenä yksikön työskentelyssä on tänä vuonna vauvaperheille tarjottava kotipalvelun järjestäminen osana MEK (myönteisen erityisekohtelun) hankekonaisuutta. Sosiaalityöntekijä pääsee osallistumaan myös tähän työskentelyyn ja palvelun koordinointiin. 

Sosiaalityöntekijän hallinnollisena esimiehenä toimii sosiaalityön esimies. Sosiaalityöntekijän virka on yksikkömme ainoa sosiaalityöntekijän vakanssi. Työtä tukevat järjestettävä työnonhjaus, tiivis yhteistyö perhesosiaalityön yksikön kanssa, perheneuvolan koordinoima moniammatillinen konsultaatioryhmä ja perhetyön tiimi, johon sosiaalityöntekijä osallistuu viikoittain. 

Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö on osa Psykososiaalisia palveluja, johon kuuluvat myös kasvatus -ja perheneuvolatoiminta, perheoikeudellisten asioiden yksikkö, nuorten psykososiaaliset palvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä psykologipalvelut. Psykososiaalisissa palveluissa on laajasti edustettuna sosiaalityön, sosiaalihuollon, terveydenhuollon, lääketieteen ja psykologian asiantuntemus. 

Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö koordinoi ja järjestää laajasti sosiaalihuoltolain mukaista avopalvelutoimintaa vantaalaisille lapsiperheille. Yksikössä ovat edustettuina lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Palvelujen painopiste on jalkautuvissa, perheiden kotiin ja verkostoihin kohdistuvassa työskentelyssä. Yksikön henkilöstö muodostuu sosiaalihuollon eri ammattihenkilöistä. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa sekä kaupungin sisällä että järjestöjen kanssa.

Opinnot vielä kesken? Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaise

Tervetuloa meille töihin!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: 

  • kokemuksen lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä
  • lapsiperheiden palveluiden tuntemuksen
  • kokemuksen sosiaalihuollon päätöksenteosta ja palvelutarpeen arivioinnista
  • taidot verkostoitua ja työskennellä monialaisessa tiimissä
  • asiakaslähtöisyyden

Arvostamme kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, oma-aloitteisuuteen ja asiakasprosessien koordinointiin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3404,42eur/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies
Karttunen, Teija
043 8250 855
teija.karttunen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.