(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, kehittämään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.12.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Aikuisten ja perehiden palvelut, asumispalvelut

Vernissakatu 6

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 16.01.2021 tai sopimuksen mukaan - 30.09.2022


Tule kehittämään kanssamme sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden parantamiseksi

Vantaa on saanut valtionavustusta asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen vuosille 2020-2022. Valtionavustus liittyy Marinin hallituksen tavoitteeseen puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Vantaan kaupungin asunnottomuuden ehkäisyhankkeen 2020-2022 tavoitteena on vahvistaa asumissosiaalista työtä, kehittää liikkuvaa, monialaista sosiaali- ja terveydenhuollon työmallia sekä vahvistaa asiakasosallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta. Palkkaamme asunnottomuuden ehkäisyhankkeeseen projektipäällikön, jalkautuvan työn tiimin sekä sosiaalityöntekijä- sairaanhoitaja työparin.

Tällä ilmoituksella haemme sosiaalityöntekijää työpariksi sairaanhoitajalle.

Hankkeen aikana sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja kehittävä, pilotoivat ja juurruttavat toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Mallilla parannetaan asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien palveluja. Toimintamalli tulee sisältämään monilaisen palvelutarpeen arvioinnin mallintamisen. Tavoitteena on varmistaa tervesypalvelujen saatavuus asiakkaalle. Yllä kuvatun lisäksi työpari yhdessä ja erikseen asiakastyötä muiden toimijoiden kanssa.

Työpari tulee esittelemään tämän projektin tavoitteita sekä terveydenhuollon että sosiaalialan ammattilaisille ja luo tätä kautta kontakteja, joiden avulla varmistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden palvelujen saanti. 

 Sosiaalityöntekijä koordinoi asumista tukevien työmuotojen yhteiskehittämistä yhteistyössä projektipäällikön kanssa aikana tullaan mallintamaan toimintatavat, joilla mahdollistetaan asiakkaiden joustava palveluihin pääsy myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä KELAn välisen yhteistyön yhteensovittamista ja mallintamista yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien asiakasprosessien ja moniammatillisten palvelukokonaisuuksien mallintamista sekä vastuutyöntekijämallin kehittämistä.

Tehtävässä vaaditaan kykyä hahmottaa moniulotteisia kokonaisuuksia, luoda uusia toimintatapoja, vahvistaa yhteistyötä ja dokumentoida tehtyä työtä sekä mallintaa työprosesseja.

Työpari tulee sijoittumaan Asumisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintayksikköön.

Saat esimiehen, asunnottomuuden ehkäisyhankkeen tiimin  ja asumisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen työntekijöiden tuen työllesi, työnohjausta kehittämistyöhön.V antaan järjestämän koulutuksen lisäksi tarjolla on asumisen tuen teemoista mm. Aran ja Ympäristöministeriön sekä Soccan järjestämää koulutusta.

Työyhteisömme on kehittämishakuinen, aktiivinen, rento ja rohkea - tervetuloa joukkoon mukaan!


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • itsenäistä työotetta 
  • yhteistyökykyä 
  • kykyä tuottaa selkeää ja ytimekästä tekstiä

Luemme eduksi: Toivomme, että sinulla on monipuolinen sosiaalialan työkokemus ja että olet tehnyt moniammatillista työtä aiemmin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3445,95 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies

Kankkunen Liisa

043 82 67 658

liisa.kankkunen@vantaa.fi


Tavoitettavissa virka-aikaan   (7.-9.12. ei tavoitettavissa)


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.