(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (jälkihuolto), maahanmuuttajapalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Maahanmuuttajapalvelut

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.02.2019 tai sopimuksen mukaan -

Etsimme Vantaan maahanmuuttajapalveluihin yksin maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden nuorten (18-20 -vuotiaat) jälkihuollon tehtäviin sosiaalityöntekijää.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen perhepalvelujen alaisuudessa toimiva maahanmuuttajapalvelujen tulosyksikkö koordinoi oleskeluluvan saaneiden pakolaisten vastaanottoa ja heidän kotoutumistaan ensimmäisten Suomessa olovuosien ajan. Asiakkaina ovat pakolaisten lisäksi alaikäisinä ilman huoltajaa maahan saapuneet oleskeluluvan saaneet vantaalaiset nuoret, ihmiskaupan uhrit sekä vähenevässä määrin ent. NL-alueelta muuttavat paluumuuttajat.Tämä tehtävä kohdentuu pääasiassa jälkihuoltonuoriin. Yksintulleiden jälkihuoltotiimissä työskentelee myös kaksi sosiaaliohjaajaa ja psykologi.

Sosiaalityöntekijä tekee sekä yksilötyötä että työskentelee moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä psykologin, sosiaaliohjaajien ja ohjaajien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Työn tarkoituksena on edistää nuorten itsenäistymistä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tehtäviin sisältyy mm. palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat, kotoutumissuunnitelmien laatiminen, psykososiaalinen tuki, yhteisösosiaalityö (ryhmien vetäminen) ja tarvittaessa muiden työntekijöiden konsultointi- ja koulutustehtävät maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Työtehtävässä korostuu moniammatillinen työskentely jälkihuoltotiimin kanssa ja vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen.

Sekä pätevälle että kelpoisuusehdot täyttävälle työntekijälle maksetaan 150 e/kk rekrytointilisä. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty. Työpaikka sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset.

https://www.facebook.com/VantaaMAP/

http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_van...

https://www.instagram.com/vantaamap/


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

 • aikaisempaa kokemusta nuorten ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä sosiaalityöstä
 • hyvää suomen kielen taitoa
 • hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
 • paineensietokykyä
 • iloista ja positiivista asennetta
 • kehittämismyönteisyyttä
 • hyviä atk-taitoja

Luemme eduksi:

 • hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot
 • innovatiivisen ja kehittämismyönteisen työnotteen
 • monipuolisen kielitaidon
 • valmiuden ryhmien vetämiseen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3123,19 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka


Yhteystiedot:

Hilkka Linderborg, palvelupäällikkö
p. 050 3122044, hilkka.linderborg@vantaa.fi

Mari Kuronen-Hakkarainen, vs. johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 505 3309, etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.