Sosiaalityöntekijä, jälkihuolto (3 jobb)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.5.2021

Beskrivning av jobbet

Etsimme kahta sosiaalityöntekijää vakinaisiin virkoihin 20.5.2021 ja 28.5.2021 alkaen sekä yhtä sosiaalityöntekijää vanhempainvapaan sijaisuuteen ajalle 20.5.2021 - 31.3.2022.

Jälkihuollon työryhmässä tarjotaan lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa kaikille helsinkiläisille yli 16-vuotiaille jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille. Jälkihuollollista tukea, apua ja tarvittavia palveluita järjestetään yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa aina siihen asti kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Helsingin jälkihuollon työryhmässä on 22 sosiaalityöntekijää ja 24 sosiaaliohjaajaa neljässä tiimissä, joissa kussakin on 5-6 sosiaalityöntekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Meille on tärkeää, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus oppia, onnistua ja tehdä vaikuttavaa työtä. Pidämme huolta perustehtävää tukevista rakenteista ja arvioimme rakenteiden toimivuutta yhdessä. Moniammatilliset tiimit mahdollistavat asiakastyön monialaisen tarkastelun ja työn vaikuttavuutta lisäävät systeeminen työskentely oman perheterapeutin kanssa sekä terveydenhoitajan palvelut. Työnohjaus on säännöllistä ja päivitetyt työvälineet mahdollistavat liikkuvan työn tekemisen. Liukuva työaika tukee työn suunnittelua ja etätyötä on mahdollista tehdä sovitusti.

Jälkihuollossa sinulla on erinomainen mahdollisuus tutustua Helsingin kaupungin laajaan palveluvalikoimaan ja viranomaisverkostoon nuorten sosiaalityön kentällä. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Meillä viihtyvät sekä kokeneet sosiaalityön ammattilaiset että vastikään valmistuneet sosiaalityöntekijät. Tärkeintä on, että sinulla on intoa ja halua tehdä mielenkiintoista työtä hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevien jälkihuoltonuorten parissa.

Tule meille tekemään aidosti vaikuttavaa työtä!

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE01-319-21. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelusta ja nuorten sosiaalityöstä.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

johtava sosiaalityöntekijä Aule Lille p. 09 310 35641 johtava sosiaalityöntekijä Siru Waller p. 09 310 29206

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot