Sosiaalityöntekijä, Idän aikuissosiaalityö
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.5.2021

Tehtävän kuvaus

Idän aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön 2-tiimiin haetaan osa-aikaista (50% työaika) sosiaalityöntekijää 16-29-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Työpaikka tulee sijaitsemaan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloissa, jonne tiimimme muuttaa alkuvuodesta 2022. Työajat ovat joustavasti sovittavissa.

Sosiaalityöntekijät työskentelevät niiden 16-29-vuotiaiden nuorten kanssa, joiden arvioidaan hyötyvän suunnitelmallisesta työskentelystä ja jotka tarvitsevat erityistä tukea. Arvioiva ja suunnitelmallinen työskentely toteutuu tapaamalla nuoria sekä valmistelemalla yhdessä nuorten kanssa palvelutarpeen arvio ja tarvittaessa sosiaalityön suunnitelma. Työ sisältää asiakkaan tilanteessa muutosta tukevien verkostojen luomista. Ennalta ehkäisevällä, aktivoivalla ja kuntouttavalla työotteella on keskeinen sija työskentelyssämme. Sosiaalityö nuorten kanssa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lukuisten eri viranomaistahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimeentulotukityö kuuluu sosiaalityöntekijän työtehtäviin harkinnanvaraisen ja ehkäisevän tuen päätösten muodossa.

Idän nuorten sosiaalityön tiimissä on kymmenen sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Nuorten sosiaalityössä olemme vahvasti työhön sitoutuneita. Työyhteisössämme on hyvä ilmapiiri, jossa on tilaa yksilöllisyydelle, ja jossa autamme toinen toistamme ja teemme tarvittaessa työparityötä. Perehdytämme valittavan sijaisen työtehtäviin.

Helsingin kaupungilla sinua odottaa monipuoliset henkilöstöedut sekä työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-324-21.(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme kokemusta nuorten sosiaalityöstä sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta.

Luemme eduksi hyvät yhteistyötaidot, joustavuuden, kyvyn itsenäiseen työskentelyyn.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Silva Linnahalme-Triana, p. 050 402 0244

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1452017
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 18.5.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki