Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2021

Beskrivning av jobbet

Etsimme Idän asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Nyt haussa olevan sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja kuulemiseen. Asiakkaiden, omaisten ja verkostojen ohjaus ja neuvonta on osa päivittäistä työtä. Työhösi kuuluu myös omatyöntekijänä toimimista ja sosiaalihuoltolain mukaista yksilöhuollon päätöksentekoa. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän tukena on omalla alueella moniammatillinen tiimi, johon kuuluu kuuden sosiaalityöntekijäkollegan lisäksi asiakasohjaajia, asiakkuusvastaava sekä asiakkuuspäällikkö yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä. Lisäksi edellytämme Helsingin kaupungin idän palvelualueen palvelujärjestelmän tuntemisen sekä aiemman kokemuksen sosiaalityöstä ja päätöksenteosta.

Haettavana olevan tehtävän lisäksi meillä on myös sosiaalityöntekijän lyhyempi sijaisuus ajalle 17.6.- 30.9.2021.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Asiakkuuspäällikkö Jaana Oja jaana.oja@hel.fi 040 512 4196

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1463236
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 16.6.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki