(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Espoonlahden lastensuojelu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Sosiaalityöntekijä, Espoonlahden lastensuojelu

Työavain 2-674-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.02.2020
Hakuaika päättyy 14.10.2019 kello 15:45
Espoonlahden lastensuojelu , Kivenlahdenkatu 1 A 02320 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Haemme mukavaan ja avoimeen työyhteisöömme uutta sosiaalityöntekijää. Työyhteisössämme työskentelee 11 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa sekä toimistosihteeri. Työyhteisöä johtaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä johtamisen periaatteella. Työntekijöiden tukena ovat niin esimiehet, työyhteisö kuin työnohjaus. Työyhteisömme on kehittämismyönteinen, huumorintajuinen ja toisiaan tukeva. Työyhteisöömme kuuluu niin pitkän kokemuksen omaavia kuin myös uudempia kasvoja. Uudet työntekijät otetaan ilolla vastaan ja heille tarjotaan perehdytys. Meillä on vuosittain kaksi työn kehittämispäivää. Tämän lisäksi Espoo tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kk:n palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten. Toimistomme sijaitsee Kivenlahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tilamme ovat viihtyisät ja muutama vuosi sitten remontoidut. Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, virka-aikainen päivystys ja ensiarviointi, palvelutarpeen arvioinnit, avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö sekä sijoitusprosessit. Espoonlahdessa työskennellään systeemisen lastensuojelun mukaisesti ja tiimien tukena työskentelee perheterapeutti. Olemme olleet mukana mm. pilotoimassa sosiaalista raportointia. Espoonlahdessa panostetaan verkostoyhteistyöhön, työn sisällön kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä kiinnostusta systeemisestä lastensuojelusta.

Arvostamme kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, motivoitunutta ja ratkaisukeskeistä työotetta, valmiutta pari- ja tiimityöhön, verkostotyön osaamista, kiinnostusta työn kehittämiseen sekä kielitaitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3600 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min/vko


Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Johtava sosiaalityöntekijä Pia Kurola
0505482035

Johtava sosiaalityöntekijä Saara Sahlstén
0406736905