(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Espoon keskuksen lastensuojelu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Olisitko Sinä uusi sosiaalityöntekijämme? Haemme Espoon keskuksen lastensuojeluun kahta sosiaalityöntekijää vakituisen virkaan (4.12.2020 ja 1.1.2021 alkaen).

Työyhteisössämme työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 8 sosiaaliohjaajaa, toimistosihteeri ja toimistotyöntekijä. Työyhteisöä johtaa kolme johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä johtamisen periaatteella.

Espoon keskuksen lastensuojelu on reipas, hyväntuulinen ja monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka on tunnettu myös ensiarviointityöskentelyn kehittämisestä (Ahma). Työskentelemme systeemisellä toimintaotteella ja työntekijän tukena on koko tiimi, johon kuuluu myös perheterapeutti. Systeemisessä työskentelyssämme korostuu työn reflektointi ja asiakkaan osallisuus. Työssämme pidämme tärkeänä sitä, että asiakkaan oma prosessi olisi katkeamaton ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu päivystys/ensiarviointi, lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö sekä sijoitusprosessit. Työ on vaativaa ja antoisaa asiantuntijatyötä, jota tehdään monitoimijaisissa verkostoissa.

Työntekijöille ovat tarjolla esimiehen, tiimin, työyhteisön ja työnohjaajan tuki. Teemme työtä työpareina, jotka lähinnä tulevat omasta tiimistä. Olemme luoneet positiivisen työilmapiirin, olemme joustavia, välittäviä ja huumorintajuisia. Meillä nauretaan paljon yhdessä ja välitetään siitä, että jokainen jaksaa vaativassa työssä. Työyhteisössä on erinomainen yhteishenki ja on vahvaa ammatillista osaamista. Meillä on turvallista tehdä lastensuojelutyötä - olit sitten urasi alussa tai jo kokeneempi tekijä.

Työaika: 37 t 45 min

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, lainsäädännön tuntemusta ja hyvää stressin sietokykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Arvostamme positiivista ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa, kielitaitoa ja työkokemusta lasten ja nuorten parista. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää aloitteellista otetta, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Työntekijää tuetaan ammatillisessa kasvussa. Kyky pari- ja tiimityöhön on oleellista tehtävässä menestymisen kannalta.

Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Meillä on vuosittain työn kehittämispäiviä ja olemme kehittämismyönteinen työympäristö. Espoo tarjoaa laadukasta koulutusta ja paljon erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten. Autamme myös asunnon saannissa.

Jos olet kiinnostunut työpaikasta, jossa kaikki päivät ovat erilaiset, voit nähdä koko lastensuojelun kirjon ja saat tehdä työtä, jolla on merkitystä - hae meille! Jäämme odottamaan hakemustasi.