(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Espoon keskuksen lastensuojelu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Kuvaus tehtävästä:

Työyhteisössämme työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 8 sosiaaliohjaajaa, toimistosihteeri ja toimistotyöntekijä. Työyhteisöä johtaa kolme johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä johtamisen periaatteella.

Espoon keskuksen lastensuojelu on reipas, hyväntuulinen ja monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka on tunnettu myös ensiarviointityöskentelyn kehittämisestä ( Ahma). Työskentelemme systeemisellä toimintaotteella ja työntekijän tukena on koko tiimi, johon kuuluu myös perheterapeutti.Systeemisessä työskentelyssämme korostuu työn reflektointi ja asiakkaan osallisuus . Työssämme pidämme tärkeänä sitä, että asiakkaan oma prosessi olisi katkeamaton ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu päivystys/ensiarviointi, palvelutarpeen arvointi työparin kanssa, lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö sekä sijoitusprosessit. Työ on vaativaa ja antoisaa asiantuntijatyötä, jota tehdään monitoimijaisissa verkostoissa

Työntekijöille ovat tarjolla esimiehen, tiimin, työyhteisön ja työnohjaajan tuki. Teemme työtä työpareina. Olemme luoneet positiivisen työilmapiirin, olemme joustavia, välittäviä ja huumorintajuisia. Meillä nauretaan ja keskustellaan paljon yhdessä ja välitetään aidosti siitä, että jokainen jaksaa vaativassa työssä. Työyhteisössä on erinomainen yhteishenki. Meillä on turvallista tehdä lastensuojelutyötä - olit sitten urasi alussa tai jo kokeneempi tekijä.

Meillä on vuosittain työn kehittämispäiviä ja olemme kehittämismyönteinen työympäristö. Espoo tarjoaa laadukasta koulutusta ja paljon erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten. Autamme myös asunnon saannissa.

Jos olet kiinnostunut työpaikasta, jossa kaikki päivät ovat erilaiset, voit nähdä koko lastensuojelun kirjon ja saat tehdä työtä, jolla on merkitystä - hae meille! Jäämme odottamaan hakemustasi.

Työpaikan nimi: Espoon keskuksen lastensuojelu

Työaika: 37h 45 min

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, lainsäädännön tuntemusta ja hyvää stressin sietokykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme positiivista ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa, kielitaitoa ja työkokemusta lasten ja nuorten parista. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää aloitteellista otetta, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Työntekijää tuetaan ammatillisessa kasvussa. Kyky pari- ja tiimityöhön on oleellista tehtävässä menestymisen kannalta.