(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Espoon keskuksen lastensuojelu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2019
Lapsiperheiden perhetyön lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäviä ovat vireille tulojen käsitteleminen, palvelutarpeen arviointien tekeminen, työskenteleminen lasten ja perheiden kanssa avohuollossa (systeeminen työskentely), tukitoimien kartoittaminen ja hakeminen, päätöksenteko, sijoitusten valmistelu. Työskentelemme työparina ja systeemisesti. Systeemiseen tiimiin kuuluvat kolme sosiaalityöntekijää, ohjaaja, terapeutti ja konsultoiva sosiaalityöntekijä (johtava). Työntekijän käytettävissä on aina esimiehen tuki (meillä on kolme esimiestä), työparin tuki, työnohjaus, moniammatillinen tiimi. Espoo tarjoaa kattavaa ja monipuolista ammatillista koulutusta ja osallistumista kehittämiseen. Työpaikan nimi: Espoon keskuksen lastensuojelu Työaika: 38 h 15 min / viikko Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Arvostamme: kielitaitoa, tiimityön kokemusta ja taitoja, työkokemusta lasten ja perheiden parissa, monikulttuurista osaamista Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot