(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä Espoon aikuissosiaalityöhön Asumistaloussosiaalityön hankkeeseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.10.2020

Oletko kehittämisestä sekä uuden kokeilemisesta innostunut, aloitteellisen ja tavoitteellisen työotteen omaava sosiaalihuollon ammattilainen? Tule mukaan kehittämään työtämme Espoon aikuissosiaalityöhön asumistaloussosiaalityön hankkeessa! Haemme hankkeeseen yhteensä viisi työntekijää määräaikaisiin virkasuhteisiin: 1 sosiaalityöntekijä ja 4 sosiaaliohjaajaa. Tällä ilmoituksella haemme hankkeeseen määräaikaista sosiaalityöntekijää.

Asumistaloussosiaalityön hanke on osa Espoon asunnottomuuden puolittamisen suunnitelmaa. Hankkeen toteuttamiseen saatiin rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön tekemällä valtionavustuspäätöksellä (huomioitavaksi, että osa hankerahoituksesta kuuluu vuoden 2021 budjettiin, jota eduskunta ei ole vielä vahvistanut). Keskeisiä tavoitteita on löytää keinoja asunnottomuuden vähentämiseen, mm. kehittämällä ohjausta ja neuvontaa sekä matalan kynnyksen palveluja ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, vahvistaa monialaista yhteistyötä, kehittää palveluista vastaavan työntekijän roolia ja varmistaa oikea-aikaisten palvelujen saatavuutta. Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi tiimissä mm. työstetään muista piloteista saatuja toimintatapoja edelleen sekä kokeillaan uudenlaisia tapoja toimia asunnottomuuden ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi ja toisaalta asunnottomuustilanteen nopeaksi ratkaisemiseksi.

Sosiaalityöntekijä 1.12.2020-28.2.2023: Toimii mm. nopean asuttamisen malliin ohjautuville asiakkaille omatyöntekijänä ja kehittää omatyöntekijän roolia asumistaloussosiaalityön tiimissä. Sosiaalityöntekijä tekee omille asiakkailleen aikuissosiaalityössä tehtävät sosiaalihuoltolain mukaiset päätökset sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat. Hän tekee myös omien asiakkaidensa täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen päätökset. Sosiaalityöntekijä raportoi hankkeen toiminnan sisältöä ja työstää hankkeen lopussa 1.10.2022-28.2.2023 välisenä aikana loppuraportin sekä muut hankkeen viimeistelyyn liittyvät toimenpiteet esimiesten tukemana, minä aikana asiakastyötä ei enää tehdä.

Työskentely tapahtuu Espoon aikuissosiaalityön toimistosta käsin, jalkautuen eri puolille Espoota asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luokse. Toimistomme sijaitsee Leppävaarassa, Perkkaalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Moniammatillinen työyhteisömme toimii viihtyisässä modernissa monitoimitilassa, jossa asiakastapaamishuoneet, kokoustilat ja puhelinhuoneet on järjestetty erikseen.

Työpaikan nimi: Espoon aikuissosiaalityö, Komentajankatu 5C, 02600 Espoo.

Työaika: 37 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään erinomaista kykyä verkostomaiseen työskentelyyn ja kykyä luoda uusia verkostoja. Edellytämme valmiuksia toimia aktiivisesti toimintamallien kehittäjänä yhteistyössä tiimin ja verkostojen kanssa. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäisen työskentelyyn ja pari- ja tiimityön taitoja. Edellytämme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Sosiaalityöntekijältä edellytetään lisäksi valmiutta työstää ja tuottaa hankkeen raportointiin liittyvää materiaalia ja dokumentointia.

Arvostamme kokemusta aikuissosiaalityöstä sekä Espoon palvelujärjestelmän tuntemusta ja hyvää englannin kielen taitoa. Arvostamme esimerkiksi osaamista naisten, nuorten, perheiden ja maahanmuuttajien asunnottomuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä tietämystä vapautuvien vankien tilanteeseen liittyvistä tukikeinoista.

Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot