(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, asunnottomiksi vapautuvien vankien sosiaalityö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.7.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Aikuisten ja perheiden palvelut, Asumispalvelut/ Asunnottomaksi vapautuvien vankien sosiaalityö

Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.09.2019 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme sosiaalityöntekijää asunnottomiksi vapautuvien vantaalaisten vankien kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Työmalli on kehitetty Vantaalla, sosiaalityöntekijän työparina toimii sosiaaliohjaaja. 

Sosiaalityö aloitetaan ennen asiakkaan vapautumista palvelutarpeenarvioinnilla ja asiakkuuden aloitus edellyttää asiakkaan halukkuutta työskentelyyn. Sosiaalityöntekijä tekee läheistä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden kanssa sekä järjestö- ja ostopalvelukumppaneiden kanssa. Työskentely on yksilöllistä ja aktivoivaa, asiakkaan voimavarat ja tarpeet huomioon ottavaa, tavoitteena myös uusintarikollisuuteen vaikuttaminen suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin ja kumppanuuksien avulla. Työhön kuuluvat muun muassa asumiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon liittyvät asiat sekä asiakkaan kuntoutumista tukevien palveluiden järjestäminen päätöksineen. Asiakkaiden elämänhallintaa ja itsenäistä elämänotetta tuetaan ohjaamalla heitä kuntouttaviin toimintoihin, koulutukseen ja työelämään. Sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on erilaisten määräaikaisten asumisen tukipalveluiden avulla asiakkaan tukeminen mahdollisimman itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana aikuissosiaalityön asumispalvelujen toimintayksikköä, johon asumisen tukeen liittyvät palvelut on Vantaalla aikuissosiaalityössä keskitetty. Sosiaalityöntekijä on samassa tiimissä asunnottomien sosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Työpaikka on Tikkurilan keskustassa. Työ on liikkuvaa ja siihen kuuluvat muun muassa vankilakäynnit ja kotikäynnit. Työssä on mahdollista kokeilla erilaisia työskentelytapoja, luoda uusia työmenetelmiä ja kumppanuuksia ja se edellyttää rohkeutta ja halua kokeilla uutta.

Tule meille tekemään yksilöllistä asiakastyötä!

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • sosiaalityön kokemusta 
  • asumisen tuen palveluiden tuntemusta 
  • rikosseuraamusalan ja rikosseuraamusten tuntemusta
  • oma-aloitteisuuden ja kyvyn itsenäiseen työskentelyyn sekä tiimityöhön

Luemme eduksi:

  • Vantaan kaupungin organisaation tuntemuksen
  • kokemuksen järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävästä työstä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3154,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä. Hanna Tuomisto
P. 043 8272585
hanna.tuomisto@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikaan

Liisa Kankkunen, tavoitettavissa 17.7. 19 alkaen
P. 043 8267658
liisa.kankkunen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.