(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, asunnottomien sosiaalityö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2018

Vakinainen virka alkaen 18.09.2018
Hakuaika päättyy 17.09.2018  kello 16:00
Asumispalvelut, Vernissakatu 8 C 01300 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhepalvelut

Tule kanssamme kehittämään olemassa olevia asumispalveluja entistä paremmiksi. Haemme virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää tekemään asiakastyötä. Kanssasi työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, joilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus ja into tehdä asunnottomuustyötä.

Vantaalla on keskitetty aikuissosiaalityön tarjoamat asunnottomien palvelut ja päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut vuoden 2018 alusta. Muutoksen ansioista asunnottomien sosiaalityö tarjotaan keskitetysti. Asumisen tuki ja asunto tulee joko kaupungin omista palveluista tai kilpailutetuista ostopalveluista. 

Palveluihin tullaan asunnottomuuden uhan tai asunnottomuuden sekä tuen tarpeen perusteella. Päihdekuntoutujien asumispalveluihin kuuluu Koisorannan palvelukeskus, jossa on asumispäivystys ja yhteisömuotoinen kuntouttava asuminen, Tuettu asuminen - ja työtoiminta, johon kuuluu Oraskoti ja Tähkätalo sekä etätuetut tukitalot ja kumppanuus asunnot. Länsi-Vantaalla sijaitsee Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö. Aikuissosiaalityön palveluissa on omana toimintana Näätäkujan ja Osmankäämintien asumisyksiköt ja hajasijoitettuja asuntoja ympäri Vantaata. Pääsääntöisesti vuokrasopimukset ovat määräaikaisia ja asiakkaat siirtyvät eteenpäin saatuaan oman vuokra-asunnon. Omien palveluiden lisäksi Vantaa ostaa sopimuskumppaneilta lyhytaikaista asumisen tukea. 

Sosiaalityöntekijä tapaa uudet asiakkaat ja tekee yhdessä asiakkaan sekä asiakaan verkoston kanssa palveluntarpeen arvion asiakkaalle. Arvioinnin perusteella mietitään asiakkaalle sopiva palvelu ja asumismuoto. Palveluissa olevan asiakkaan kanssa työskentely on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja kuntouttavaa. Työskentelyn tavoitteena on löytää asiakkaan tilanteeseen sopiva pitkäaikainen ratkaisu. Osatavoitteita ovat mm. asunnon saannin esteiden poistaminen, asumistaitojen vahvistaminen, osallisuuden lisääminen ja voimavarojen vahvistaminen. 

Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä asunnottomien palveluiden muun henkilökunnan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita voivat olla työllisyyspalvelut, hoitotahot, Kela sekä eri järjestöt. Vuokranantajien kanssa tehtävää yhteistyötä tullaan vahvistamaan, samoin tehdään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa. 

Huomioimme myös loppuvaiheen sijaiskelpoiset opiskelijat.

Tehtävään saa 150 euron rekrytointilisän 30.6.2020 saakka.

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Kokopäivätyö

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka. 

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).