(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Asumispalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.9.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut, asumispalvelut

Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 28.10.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme sosiaalityöntekijää asunnottomiksi vapautuvien vantaalaisten vankien kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Työmalli on kehitetty Vantaalla ja sosiaalityöntekijän työparina toimii sosiaaliohjaaja. 

Sosiaalityö aloitetaan ennen asiakkaan vapautumista palvelutarpeenarvioinnilla ja asiakkuuden aloitus edellyttää asiakkaan halukkuutta työskentelyyn. Sosiaalityöntekijä tekee läheistä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden kanssa sekä järjestö- ja ostopalvelukumppaneiden kanssa. Työskentely on yksilöllistä ja aktivoivaa ja asiakkaan voimavarat ja tarpeet huomioon ottavaa. Tavoitteena on myös uusintarikollisuuteen vaikuttaminen suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin ja kumppanuuksien avulla. 

Työhön kuuluvat muun muassa asumiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon liittyvät asiat sekä asiakkaan kuntoutumista tukevien palveluiden järjestäminen päätöksineen. Asiakkaiden elämänhallintaa ja itsenäistä elämänotetta tuetaan ohjaamalla heitä kuntouttaviin toimintoihin, koulutukseen ja työelämään. Sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on erilaisten määräaikaisten asumisen tukipalveluiden avulla asiakkaan tukeminen mahdollisimman itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana aikuissosiaalityön asumispalvelujen toimintayksikköä, johon asumisen tukeen liittyvät palvelut on Vantaalla aikuissosiaalityössä keskitetty. Sosiaalityöntekijä on samassa tiimissä asunnottomien sosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Työpaikka sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Työ on liikkuvaa ja siihen kuuluvat muun muassa vankila- ja kotikäynnit. Työssä on mahdollista kokeilla erilaisia työskentelytapoja, luoda uusia työmenetelmiä ja kumppanuuksia ja se edellyttää rohkeutta ja halua kokeilla uutta.

Odotamme sinulta

  • Sosiaalityön kokemusta 
  • Asumisen tuen palveluiden tuntemusta 
  • Rikosseuraamusalan ja rikosseuraamusten tuntemusta 
  • Oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä tiimityöhön

Tule meille tekemään yksilöllistä asiakastyötä!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: 

  • Vantaan organisaation tuntemus 
  • Kokemus järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävästä työstä
  • Kokemus kokeilevasta työotteesta

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3 404,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta. 

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies, Kankkunen Liisa
P. 043 8267 658
liisa.kankkunen@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikaan

Johtava sosiaalityöntekijä, Tuomisto Hanna
P. 043 827 2585

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.