Sosiaalityöntekijä Asumisen sosiaalityöhön
Vantaan kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Asumisen sosiaalityö

Vernissakatu 8, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 11.06.2021 - 25.04.2022


Tarjolla sosiaalityöntekijän viransijaisuus hyväntuulisessa, keskustelevassa ja toisiaan tukevassa työyhteisössä Vantaan Asumisen sosiaalityössä.

Asumisen sosiaalityö on osa Vantaan kaupungin aikuissosiaalityötä ja kuuluu Asumisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintayksikköön. Haussa olevan tehtävän asiakkaita ovat vantaalaiset asumispalvelujen tarpeessa olevat yli 18-vuotiaat henkilöt. Nyt haussa oleva sijaisuus painottuu mielenterveyskuntoutujien tuettuun asumiseen liittyviin tehtäviin ja oma tiimi on mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tiimi. Tiimissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa, johtava sosiaalityöntekijä ja 2 toimistosihteeriä.

Vantaan asumisen sosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa on meneillään ja alkamassa paljon uutta ja mielenkiintoista: Asunnottomuuden ehkäisyhanke toimii jo sekä sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke Nosteen toiminta alkaakeväällä 2021. Työssäsi asumisen sosiaalityössä pääset yhteistyöhön hankkeiden kanssa. Lisäksi teet tiivistä yhteistyötä asumisen sosiaalityön naapuritiimien kanssa mm. rakenteellisen sosiaalityön työryhmän toiminnassa.

Etsimämme sosiaalityöntekijä työskentelee pitkäaikaisesti asumispalvelujen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. Työtehtäviä ovat palvelutarpeen arviointi palveluihin hakeuduttaessa ja suunnitelmallinen sosiaalityö asiakkuuden aikana. Sosiaalityöntekijä vastaa omien asiakkaidensa sosiaalityöstä ja tekee mm. asumispalveluun liittyvät päätökset ja ennaltaehkäisevät toimeentulotukipäätökset. Työssä pääset seuraamaan tuetun asumisen ja kuntoutumisen eri vaiheita ja tukemaan asiakasta kohti itsenäistä asumista ja elämää. Asiakastyö on verkostotyötä asiakkaan ja asiakkaan hoitotahojen, palveluntuottajien, kaupungin omien asumisyksikköjen ja Vantaan omien sosiaaliohjaajien kanssa.  Kannustamme kokeilemaan matalalla kynnyksellä uusia toimintatapoja ja odotamme innolla sinun tuoreita näkemyksiäsi.

Työ on liikkuvaa, toiminta-alueena on koko Vantaa ja Uusimaa. Työpisteemme on erinomaisten kulkuyhteyksien päässä Tikkurilassa. Käytössäsi on myös työmatkaseteli. Etätyötä on mahdollista tehdä silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat.

Vantaa tarjoaa monipuolista koulutusta työntekijöilleen, lisäksi on mahdollista osallistua myös muuhun koulutukseen ja siten vahvistaa omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, arviointitaitoja ja kykyä motivointiin  sekä kykyä kirjata selkeästi ja ytimekkäästi

Luemme eduksi: Vantaan kaupungin palvelujen tuntemuksen ja aikaisemman kokemuksen erityisesti mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien parissa tehtävästä työstä.  sekä Apottiosaamisen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3480,41 e euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä

Tuomisto Hanna

043 8272585

hanna.tuomisto@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin 8-16

Leila Karttunen, 040 847 6497, leila.karttunen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1443474
  • Tehtäväalue: Sosiaaliala ja terveydenhuolto
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 17.5.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Vantaa, Uusimaa