(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Asiakasohjausyksikkö Itä- Vantaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Asiakasohjausyksikkö Itä- Vantaa

Talvikkitie 37, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme Itä-Vantaan asiakasohjausyksikköömme ammattitaitoista ja työstä innostuvaa gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijää!

Tervetuloa mukaan yhteisölliseen tiimiimme: toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijä vastaa lakisääteisen sosiaalityön toteutuksesta. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneitä. Sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisessa tiimissä omalta osaltaan asiakastyön vastuuhenkilönä erityisosaamisensa perusteella. 

Sosiaalityöntekijöiden työskentelyssä painottuvat erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat sekä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa työskentely. 

Työtehtäviin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityö ja palvelutarpeen arviointi huomioiden asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne, laaja-alainen palveluohjaus, tarvittavien palveluiden ja verkostojen yhteensovittaminen, päätökset taloudellisista tukitoimista kuten ehkäisevä toimeentulotuki ja asiakasmaksujen alentaminen sekä oman työn kehittäminen osana asiakasohjausyksikön toimintaa.  

Työ on itsenäistä ja vastuullista, mutta emme työskentele yksin - tiimissämme on vahvaa ammatillista osaamista.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osaavassa työyhteisössä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi meillä työskentelee erityissosiaaliohjaajia, palveluohjaajia, asumisohjaajia ja toimistotyöntekijöitä. Tarjoamme tiimin tuen työhösi ja hyvät työvälineet liikkuvan työn toteuttamiseksi. Pääset myös perehtymään ja käyttämään uutta Apotti asiakastietojärjestelmää. Vantaan kaupunki tarjoaa työntekijöilleen laadukasta koulutusta ja työsuhde- etuja, kuten matkaseteliedun.  

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja valmiutta perehtyä laajoihin asiakokonaisuuksiin. Toivomme kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Tervetuloa meille töihin!

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. 

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla.  

Linkki meidän sivuille: https://youtu.be/A2BzJg_v_Lc

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: Työkokemuksen sosiaalityöstä ja ikääntyneiden kanssa työskentelystä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3404,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies
Syrjä, Anne
040-8669810
anne.syrja@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8 - 16.15

Johtava sosiaalityöntekijä
Anneli Ojala
P. 040-5087517
anneli.ojala@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16.15

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.