(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä asiakasohjaukseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2020

Haemme mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää.

Moniammatillisen työryhmämme tehtävänä on arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluntarvetta, ohjata asiakkaat oikea-aikaisiin palveluihin (asumispalvelut ja laitoskuntoutus), koordinoida palvelukokonaisuuksia ja arvioida asiakkaiden hoidon ja kuntoutumisen edistymistä. Toivomme uudelta työntekijältämme innostunutta ja myönteistä asennetta työhön ja työn kehittämiseen.

Arvostamme palvelujärjestelmän tuntemusta, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.
Asiakasohjauksen työryhmään kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa sekä etuuskäsittelijä. Avoinna oleva vakanssi on uusi, ja jatkossa tiimissä on siis kaksi sosiaalityöntekijää. Työ sisältää mm. moniammatillista palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä sekä yksilöhuollon päätösten tekemistä. Sosiaalityöntekijän työskentelee ensisijaisesti niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa, ja joiden tilanteet ovat erityisen haastavia. Sosiaalityöntekijä osallistuu SAP -työryhmien työskentelyyn, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien verkostotapaamisiin kuntoutuksen ja/tai asumisen aikana sekä palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työ on liikkuvaa, itsenäistä ja monipuolista, ja se vaatii hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen toimipaikka sijaitsee Matinkylässä hyvien liikenneyhteyksien päässä, Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman lähellä.

Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön tuen, ryhmämuotoisen työnohjauksen, ja Espoon kaupungin henkilöstöedut.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään sosiaalityön kokemusta, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kykyä ja innostuneisuutta työn kehittämiseen, hyvää päätöksentekokykyä, dynaamista työotetta sekä joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä asumispalveluista.

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä terveyspalveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Haluamme tarjota espoolaisille Suomen parhaat terveyspalvelut. Uudistamme ja uudistumme tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen, ja uudet toimintamallimme ovat menestyneet useissa innovaatiokilpailussa. Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saatavuus, digipalvelujen mahdollisuudet sekä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille ykkösasioita.

Tarjoamme sinulle vireän työyhteisön ja monipuolisia tehtäviä terveysasemilla, suun terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa ja ympäristöterveydenhuollossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot