(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan aikuissosiaalityön alle 30-vuotiaiden nuorten tiimiin 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu suunnitelmallinen aikuissosiaalityö yhdessä asiakkaiden, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta myös yhdessä työparina toimivan sosiaaliohjaajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmallisen sosiaalityön lisäksi panostamme tiimissämme rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä oman työn ja osaamisen aktiiviseen kehittämiseen.

Työ aikuissosiaalityössä on monipuolista ja vaihtelevaa, välillä kiireisempää ja välillä rauhallisempaa. Tiimissämme on kannustava ja yhteisvastuullinen ilmapiiri. Nuorten tiimissä panostamme yhteiseen työskentelytapojen kehittämiseen. Toivomme uudelta työkaveriltamme innostunutta ja myönteistä asennetta sekä halua kehittää ja uudistaa työtapoja ja -menetelmiä.

Työskentelemme monitoimitiloissa, joten kollegoiden tuki on aina lähellä. Korona-aikana käytössä on myös laajat etätyömahdollisuudet. Koko aikuissosiaalityö sijaitsee samassa toimistossa Perkkaalla, ja yhteensä meitä on noin 80 työntekijää.

Työpaikan nimi: Espoon aikuissosiaalityö
Työaika: 37 h 45 min / viikko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kokemusta sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, englannin kielen osaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Arvostamme kokemusta nuorten aikuisten kanssa työskentelystä ja nuorten aikuisten palvelujen tuntemusta, kokemusta sosiaalihuoltolain mukaisesta kirjaamisesta ja päätöksenteosta sekä toimeentulotukiosaamista. Lisäksi arvostamme kokemusta intensiivisestä ja tavoitteellisesta asiakastyöstä, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta ja paineensietokykyä nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.

Lisäksi eduksi luetaan Espoon palvelujärjestelmän tuntemus ja Effican käyttökokemus.

Kun omat tiedot, taidot tai voimavarat eivät riitä, aikuissosiaalityö kulkee rinnalla ja antaa tukea arjessa pärjäämiseen. Tavoitteena on päästä hankalasta tilanteesta yli. Yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa aikuissosiaalityö mahdollistaa omannäköisen elämän.