(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2020

Espoon aikuissosiaalityössä on avoinna sosiaalityöntekijän virkaan 1.7.2020 alkaen, viransijaisuus mahdollista 11.6.-30.6.20. Virka sijoittuu kesäkuussa 2018 perustettuun ensiarviointitiimiin, jossa hoidetaan päivystysluonteisia, kiireellisiä asiakasasioita. Ensiarviointitiimissä työskentelee lisäksesi kaksi sosiaalityöntekijä, neljä sosiaaliohjaajaa sekä kolme aulaneuvojaa. Tiimin tukena on myös päivystävä esimies.

Ensiarviointitiimi vastaa kiireellisten asioiden puhelinnumeroon tulevien asiakaspuheluiden hoitamisesta (päävastuu sosiaaliohjaajilla), aikuissosiaalityön viranomaispuhelimeen vastaamisesta (konsultaatio yhteistyökumppaneille klo 8-15), kiireellisten SHL-ilmoitusten/ hakemusten käsittelystä, kiireellisten täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten läpikäynnistä (tarvittaessa delegointi muille työntekijöille) ja akuuttien kriisien hoitamisesta tapaamalla asiakkaita toimistolla/ jalkautumalla kotikäynnille tai muuhun tarvittavaan paikkaan. Tiimillä on keskinäinen selkeä työnjako ja sovitut käytännöt & linjaukset siihen, minkälaiset asiat luokitellaan kiireellisiksi. Asiakastapaamisia on myös tarvittaessa mahdollisuus hoitaa työparityöskentelynä.

Tiimissä vallitsee kehittämismyönteinen ilmapiri, mikä tarkoittaa sekä tiimin oman päivystystysluonteisen työn että suunnitelmallisesta asiakastyöstä vastaavien aluetiimien välisen yhteistyön jatkuvaa tiivistämistä ja sujuvoittamista. Lisäksi tiimi on aktiivisesti pohtinut rakenteellisen sosiaalityön ja asiakkaan oikeuksien toteutumista ko. palveluissa.


Työpaikan nimi: Aikuissosiaalityö


Työaika: 37h 45min


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyvää stressinsietokykyä
- kykyä tehdä töitä tiimissä/tiiminä
- kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin
- rohkeutta tehdä päätöksiä
- kykyä hyvään kirjalliseen ilmaisuun (dokumentointi on keskeinen työtehtävä)
- verkostotyön osaamista
- kehittämismyönteistä asennetta
- hyvää englanninkielen taitoa

Espoon aikuissosiaalityön toimipaikka sijaitsee Perkkaalla osoitteessa Komentajankatu 5C, 02600 Leppävaara, Espoo. Toimistomme monitoimitiloissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä n. 90 työntekijää. Moniammatillinen työyhteisömme toimii modernissa avokonttorissa, jossa asiakastapaamishuoneet, palaveritilat ja puhelinhuoneet on järjestetty erikseen. Poikkeustila-aikana etätyöskentelymahdollisuuksia on laajennettu.