(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (6 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.10.2020

Beskrivning av jobbet

Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteisia ja aktiivisia sosiaalityöntekijöitä määräaikaisiin virkoihin. Työyhteisöissämme työskentelee kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia. Gerontologisen sosiaalityön yksiköt toimivat neljällä palvelualueella (pohjoinen, itä, etelä ja länsi). Gerontologinen sosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalityötä ja on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on muun muassa osallistumiseen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijänä koordinoit ja seuraat sekä arvioit asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja etsit tarvittaessa myös muita tahoja mukaan auttamaan asiakasta. Sosiaalityöntekijänä toimit myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehittää toimintaa sekä nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja. Työtapa on asiakaslähtöinen.

Huhtikuussa 2021 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy käyttämään Apotti tietojärjestelmää, mikä lisää työvoiman tarvetta. Haemme nyt sosiaalityöntekijöitä sijaisuuksiin eri gerontologisen sosiaalityön yksikköihin ajalle 1.1.2021-31.8.2021. Palvelusuhteen aloitus- ja lopetusajankohta on myös sovittavissa. Työ soveltuu hyvin myös sijaispätevälle sosiaalityön opiskelijalle.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-1193-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

vs. johtava sosiaalityöntekijä Jani Törmä p. 040-3361399

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi