Sosiaalityöntekijä (5 jobb)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2020

Beskrivning av jobbet

Haemme 5 sosiaalityöntekijää maahanmuuttoyksiköön vakitukseen virkaan 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia.

Maahanmuuttoyksikön henkilökunta on moniammatillista. Yksikössämme työskentelee mm. sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, fysioterapeutti, lääkäri ja terveydenhoitajia.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa joka on avoinna arkisin klo 7.00 - 20.00. Keskus tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaiden psykososiaalinen tukeminen, alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teko ja niiden seuranta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä ja ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen.

Sosiaalityöntekijän esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Työnohjaus on järjestetty ryhmätyönohjauksena.

Henkilöstöetuna tarjoamme mm. työsuhdematkalippuedun ja lounasedun. Työtä voi tehdä myös sovitusti osittain etätyönä. Helsingin kaupungilla on tarjolla myös työsuhdeasuntoja.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Jos äidinkielesi on joku muu kuin suomi tai ruotsi, sinun tulee esittää kirjallinen todistus kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 13 §).

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Valitun on esitettävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutustaitoja, panineensietokykyä sekä kykyä työskennellä itsenäaisesti että moniammatillisesti.

Luemme eduksi:

Aikaisemman kokemuksen kansainvälistä suojeluaa saavien asiakaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä sekä lasten kanssa työskentelystä.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-571-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Johtava sosiaalityöntekijä Mirva Vimpari P. 040 680 4965, mirva.vimpari@hel.fi Johtava sosiaalityöntekijä Eija Piiparinen P. 050 347 4656, eija.piiparinen@hel.fi Johtava sosiaalityöntekijä Auli Suominen P. 040 648 5147, auli.suominen@hel.fi Johtava sosiaalityöntekijä Jenni Lötjönen P.040 685 1380, jenni.lotjonen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot