(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijöitä perheneuvolaan kahteen vuoden sekä yhteen puolenvuoden mittaiseen sijaisuuteen kolmessa eri työryhmässä.

Perheneuvolassa sosiaalityö toteutuu osana tiimiä, johon perheneuvolassa kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Lisäksi käytössämme on lastenpsykiatrin ja toimistotyön palvelut. Työsi tukena on paitsi työryhmän vankka ja monipuolinen osaaminen, myös ammatillinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus, perheneuvolan oma perehdytyskoulutus ja jatkuva täydennyskoulutus.

Perheneuvolan asiakkaita ovat perheet, joilla on huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta sekä perhettä kohdanneista kriiseistä. Yhteistyössä perheen ja huoleen liittyvän verkoston kanssa luomme työskentelysuunnitelman tilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä on vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen vuorovaikutussuhteiden asiantuntija, joka psykologityöparin kanssa psykoterapeuttisin ja kohtaavan sosiaalityön menetelmin toteuttaa työskentelysuunnitelmaa.

Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, jonka aikana lapsia ja vanhempia tuetaan moniammatillisesti ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Kun asiakkaana on erityistä tukea tarvitseva lapsi, sosiaalityöntekijä on hänen vastuusosiaalityöntekijänsä.

Perheneuvolan sosiaalityö on jatkuvasti uutta etsivää, monipuolisia menetelmiä käyttävä, luovaa ja vahvaan yhteistyöhön perheiden kanssa pohjautuvaa työtä.

Tehtävään sisältyy myös oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen tiimin jäsenenä sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-590-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi työkokemuksen lasten- ja perheiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä ja perheiden hyvinvoinnissa sekä ammatilliset täydennyskoulutukset, jotka tukevat tätä työtä.
Arvostamme myös monipuolista kielitaitoa.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Helena Forsberg p. 09 310 58259, helena.forsberg@hel.fi (pohjoisen työryhmä) johtava psykologi Eva Bützow-Uoti p. 09 310 44959 eva.butzow-Uoti@hel.fi (etelän työryhmä) johtava psykologi Raija-Liisa Keini p. 09 310 56604 raijaliisa.keini@hel.fi (idän työryhmä)

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi