(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2020

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan tiimiimme tekemään päivystyksellistä sosiaalityötä pitkäaikaisten työntekijöidemme siirtyessä uusiin haasteisiin.

Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijän työskentelyssä on keskeistä kiireellisen palvelutarpeen arvioiminen sekä tilanteessa välttämättömien sosiaalipalvelujen toimeenpano. Työhön kuuluu myös neuvonta ja jatkopalveluihin ohjaaminen. Työtehtävät painottuvat lastensuojelutilanteiden, nuorten kriisitilanteiden sekä lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittämisiin, mutta välitöntä sosiaalityön tarpeen arviointia ja dokumentointia tehdään kaikkien ikäryhmien osalta.

Sosiaalipäivystyksellä on suuronnettomuusvalmius yhdessä kriisipäivystyksen kanssa 24/7. Päivystävä sosiaalityöntekijä työskentelee ennakoimattomissa tilanteissa, joissa edellytetään kykyä tilanteen kokonaisvaltaiseen ja nopeaan arviointiin, yksilölliseen harkintaan ja päätöksentekoon myös tahdonvastaisesti. Työ on kolmivuorotyötä ja sitä tehdään pari- ja tiimityönä.

Keväällä 2020 valmistaudumme uuden tehtävänseurantajärjestelmän ja Genesys-puhelinjärjestelmän käyttöönottoihin ja niiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen tilastoinnissa ja työvuorojen resurssoinnissa. Samoin meillä on käynnissä suunnittelutyö yhteisöllisen työvuorosuunnittelun käyttöönottamista varten.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-116-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:
Laaja-alaista kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti lastensuojelusta, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä tehdä pari- ja tiimityötä sekä kykyä ja kokemusta kohdata kriisissä olevia asiakkaita.

Luemme eduksi:
Päivystystyön tuntemuksen ja kyvyn tuoda esiin oma ammatillinen arvio moniammatillisissa tilanteissa, kehittämismyönteisyyden, Helsingin kaupungin palvelujen tuntemisen sekä hyvän kielitaidon.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Kaisu Ketola 050 402 0106 ja päällikkö Pia Mäkeläinen 050 402 0125

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi