(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää perheneuvoloihin Lännen, Etelän ja Vuosaaren työryhmiin.

Perheneuvolassa sosiaalityö toteutuu osana moniammatillista tiimiä, johon Lännen perheneuvolassa kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Lisäksi käytössämme on lastenpsykiatrin ja toimistotyön palvelut. Työsi tukena on työryhmien vankka ja monipuolinen osaaminen, ammatillinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus, perheneuvolan oma perehdytyskoulutus ja jatkuva täydennyskoulutus.

Perheneuvolan asiakkaita ovat perheet, joilla on huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta sekä perhettä kohdanneista kriiseistä. Yhteistyössä perheen ja huoleen liittyvän verkoston kanssa luomme työskentelysuunnitelman tilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi.
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä on vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen vuorovaikutussuhteiden asiantuntija, joka psykologityöparin kanssa psykoterapeuttisin ja kohtaavan sosiaalityön menetelmin toteuttaa työskentelysuunnitelmaa.

Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, jonka aikana lapsia ja vanhempia tuetaan moniammatillisesti ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Kun asiakkaana on erityistä tukea tarvitseva lapsi, sosiaalityöntekijä on hänen vastuusosiaalityöntekijänsä.

Perheneuvolan sosiaalityö on jatkuvasti uutta etsivää, monipuolisia menetelmiä käyttävä, luovaa ja vahvaan yhteistyöhön perheiden kanssa pohjautuvaa työtä.
Tehtävään sisältyy myös oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen moniammatillisen tiimin jäsenenä osana perhekeskustoimintaa sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-106-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi työkokemuksen kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä muusta lasten, nuorten ja perheiden parissa tehdystä sosiaalityöstä.

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen sekä muun lasten, nuorten ja perheiden hoidolliseen kohtaamiseen valmiuksia antavan lisäkoulutuksen.

Kelpoisuusehdoissa mainitun kielitaidon lisäksi muun asiakastyössä hyödynnettävän kielitaidon.

Hyvät työryhmä- ja parityöskentelytaidot.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Risto Ytti p. 09 310 47463, risto.ytti@hel.fi (Länsi) Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Hakanen p. 09 3106 2474, heidi.hakanen@hel.fi (Vuosaari) Johtava psykologi Eva Bützow-Uoti p. 09 3104 4959, eva.butzow-uoti@hel.fi (Etelä) Johtava psykologi Raija-Liisa Keini p. 09 3105 6604, raijaliisa.keini@hel.fi (Vuosaari)

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi