(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (3 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.6.2020

Beskrivning av jobbet

Tule mukaan tekemään Suomen parasta jälkihuoltoa! Etsimme 3 sosiaalityöntekijää vakituisiin tehtäviin 1.9.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Meidän kaikille nuorille on nimetty vastuusosiaalityöntekijä ja kaikille tarvitseville on tarjolla sosiaaliohjausta. Kehitämme tiimityöskentelyä ja asumis- sekä muita palvelujamme. Pilotoimme systeemistä lastensuojelun mallia ja kehitämme asiakasprosessia asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Systeeminen malli perustuu suhdeperustaisuuteen ja vuorovaikutussuhteen luomiseen. Myös moneen muuhun kehittämiseen on mahdollista päästä mukaan: uudistamme asumismuotoja, kokemusasiantuntijuustoimintaa, sosiaalista raportointia ja digipalveluja.

Jälkihuollon henkilöstö on kasvanut viime vuonna 7 sosiaalityöntekijällä ja tiimejä on jo vahvistettu toisella johtavalla sosiaalityöntekijällä sekä 4 ohjaajalla. Työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 16 sosiaalityöntekijää, 24 sosiaaliohjaajaa ja 3 esihenkilöä, 2 johtavaa sosiaalityöntekijää ja johtava ohjaaja. Perheterapeutti työskentelee työryhmässämme kahtena päivänä viikossa ja olemme saaneet myös oman terveydenhoitajan palvelut käyttöömme. Vuositasolla meillä on noin 1000, 16-24 -vuotiasta asiakasta. Asiakasmäärämme kasvaa vuosittain 250 nuorella, jälkihuoltoiän noustessa 25 vuoteen tänä vuonna.

Jälkihuollossa saat työsi tueksi osaavat ja innostuneet työntekijät sekä esimiehet. Meillä on vankkaa kokemusta lastensuojelun jälkihuollosta sekä kehittämistyöstä.

Haastattelut pidetään 4.8.2020 ja 5.8.2020.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-309-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä tai nuorten palveluista.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Johtava sosiaalityöntekijä Minna Manelius p. 050 561 5345 26.6 klo 10-13 ja 29.6 klo 10-13

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi