(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Tehtävän kuvaus

Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon tiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa sekä kaksi psykologia. Tiimi järjestää yksin maahantulleiden 18-20- vuotiaiden kotoutumislain mukaiset jälkihuollon palvelut. Asiakkaan palvelut rakennetaan moniammatillisessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Sosiaalityöntekijä toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointien, asiakassuunnitelmien sekä asiantuntijalausuntojen laatiminen, viranomais- ja verkostoyhteistyö sekä psykososiaalinen tuki. Sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätökset.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankinnassa. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-149-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä.

Luemme eduksi kokemuksen nuorten kanssa tehtävästä työstä ja kotouttamisen työstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Minna Tuovinen , johtava sosiaalityöntekijä P. 040 334 6414 minna.tuovinen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi