(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2019

Tehtävän kuvaus


Tule töihin näköalapaikalle Helsinkiin!

Haemme kahta (2) sosiaalityöntekijää perhesosiaalityön työryhmään määräaikaisiin toimiin 31.1.2020 saakka. Työt voi aloittaa heti tai sopimuksen mukaan. Työpisteet ovat Vuosaaressa ja Maunulassa. Ilmoitathan hakemuksessasi kumpaan paikkaan haet ensisijaisesti.

Helsingin kaupungilla halutaan panostaa uuteen työmuotoon. Olemme kehittäneet toimintaa vuoden 2018 aikana systemaattisesti ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tiimissämme on tällä hetkellä 12 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimissä on tekemisen meininki!

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä. Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Työ sopii erinomaisesti työuransa eri vaiheessa oleville sosiaalityöntekijöille. Otamme huomioon myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Helsingin kaupungilla on käytössään myös kolmen kuukauden palkallinen graduvapaa.

Tarjoamme sinulle uudenlaisen ja mielenkiintoisen työn ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen, joka Helsingin kaupungilla on runsasta ja laadukasta. Työtäsi tukevat säännölliset työryhmän kokoukset, vahva lähiesimiehen tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista.

Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi


Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Luemme eduksi


Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, tai erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.