(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle, etelän nuorten sosiaalityö 1 -tiimiin kahta sosiaalityöntekijän sijaista, ajalle 17.9.-30.11.2018 (kokoaikatyö) ja ajalle 25.9.-31.12.2018 (80 %:n työaika, 4 pvää/viikko, avoimen tehtävän hoitaminen hakumenettelyn ajan).

Tiimissämme on 6 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa. Asiakkaamme ovat 16-29-vuotiaita nuoria. Sosiaalityöntekijän tehtävinä ovat sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien tekeminen asiakkaille, suunnitelmallinen työskentely nuorten ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätösten tekeminen ja muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakkaan tukeminen.

Etelän nuorten sosiaalityön tiimien työtilat ovat uudessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, mikä mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden mukaista moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon, päihdehuollon ja psykiatrian työntekijöiden kanssa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostusta pari- ja tiimityöhön ja moniammatilliseen työskentelyyn asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.