(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2018

Tehtävän kuvaus


Lännen aikuissosiaalityössä on haettavana kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Tehtävät täytetään sopimuksen mukaan alkaen viimeistään 1.10.2018.

Lännen aikuissosiaalityössä toimii kaksi tiimiä. Tiimi 1: een kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaaja, kaksi etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa, yhdyskuntatyöntekijä sekä asukastilan ohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi 2: een kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa sekä kaksi kriisimajoitustyöryhmän sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään sosiaalityön suunnitelma.

Jatkotapaamiset voivat olla toimistossa, asiakkaan kotona tai muussa paikassa. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämänalueiden muutosta vaativiin kohtiin, joita voivat olla mm. kriisit, päihteet, työttömyys, terveys, sosiaaliset suhteet, asuminen tai talous.

Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen ja liikkuvaan työhön. Toimistotapaamisten ja kotikäyntien lisäksi työ sisältää viranomais- ja verkostotyötä.

Toimipiste sijaitsee Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Tarjoamme liukuvan työajan ja kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työnkuvaa ja tiimityötä. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1361-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Hyvät vuorovaikutustaidot, paineensietokyvyn, joustavuuden, oma-aloitteisuuden, asiakaslähtöisen työorientaation sekä tiimi- ja parityötaidot sekä työkokemuksen sosiaalityön eri sektoreilta ja Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen.