(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2018

Tehtävän kuvaus


Tule töihin näköalapaikalle Helsinkiin!

Haemme kahta sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 3.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä sosiaalityötä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka on kiinnostunut uudenlaisesta tavasta tehdä työtä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Työryhmämme vastaa koko Länsi-Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun virka-ajan päivystystyöstä. Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä käytämme arvioinnissa yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta. Samassa toimipisteessä työskentelee kaksi lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä lastensuojelun perhetyöntekijöiden tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Työ sopii sinulle, jos pidät nopeasti vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Tehtävässä tarvitset valmiutta ja halua kehittyä, sillä Helsingissä me haluamme kehittää työtä koko ajan. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi tarvitset työssä hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Olisi hyvä, jos sinulla olisi kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Palvelutoiminnassamme asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1373-18 . Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.Kelpoisuusehto: Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan
kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, tai erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, omaaloitteisuutta,
hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä
toimia muuttuvissa tilanteissa.

Luemme eduksi Helsingin organisaation ja tietojärjestelmän tuntemisen sekä kokemusta työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.
Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


3378,99e/kk