(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.6.2018

Tehtävän kuvaus


Tule töihin näköalapaikalle Helsinkiin!

Haemme kahta sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä sosiaalityötä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka on kiinnostunut uudenlaisesta tavasta tehdä työtä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Työryhmämme vastaa koko Länsi-Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun virka-ajan päivystystyöstä. Asiakasprosessit kestävät enintään kolme kuukautta. Helsingissä käytämme arvioinnissa yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia. Palvelutoiminnassamme asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta. Samassa toimipisteessä työskentelee kaksi lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä lastensuojelun perhetyöntekijöiden tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparin saat tarpeen mukaan työryhmän sisältä tai eri yhteistyökumppaneista. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Työ sopii sinulle, jos pidät nopeasti vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Tehtävässä tarvitset valmiutta ja halua kehittyä, sillä Helsingissä me haluamme kehittää työtämme koko ajan. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi tarvitset työssä hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Olisi hyvä, jos sinulla olisi kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan myös etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi

Täytä myös hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1119-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, oma-aloitteisuuden, hyvän suullisen ja kirjallisen ilmaisun taidon sekä kyvyn toimia muuttuvissa tilanteissa.