(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.6.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme kahta sosiaalityöntekijää lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikön erityisen tuen sosiaalityöntekijän vakinaiseen virkaan 1.8.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Helsingissä vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikön erityisen tuen sosiaalityöhön tulee yhteensä 12 sosiaalityöntekijää vuoden 2018 aikana.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä sitä. Toimit erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioimisesta.

Työskentelet lapsen ja vanhempien kanssa sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työ edellyttää kykyä sekä itsenäiseen että moniammatillisissa verkostoissa tapahtuvaan työskentelyyn. Tehtävässä tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja ja dokumentoinnin taitoja sekä valmiutta ja halua kehittää työtä. Eduksi tehtävässä on, jos sinulla on kokemusta sosiaalityöstä lasten ja perheiden kanssa.

Tarjoamme sinulle uudenlaisen ja mielenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden täydennyskoulutukseen, joka Helsingin kaupungilla on runsasta ja laadukasta. Palvelutoiminnassamme asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan myös etätyötä.

Työnantajana tarjoamme monipuoliset henkilöstöedut kuten työsuhdematkalipun ja avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankinnassa. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin ilmoituksessa olevasta linkistä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän helsinkirekry.fi kautta.

Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1117-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Helsingin kaupungin organisaation ja palveluiden tuntemuksen.