(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.6.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme kahta sosiaalityöntekijää erityisen tuen sosiaalityöntekijän vakinaisiin virkoihin 13.8.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Virat sijoittuvat lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön, Malmin työryhmään. Palvelualueemme on Malmin alue (Malmi, Pukinmäki, Suutarila, Jakomäki, Puistola, Tapulikaupunki, Tapanila).

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä. Toimit erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioimisesta. Työskentelet lapsen ja vanhempien kanssa sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työ sopii sinulle, joka pidät suunnitelmallisesta ja moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä tarvitset kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Työtäsi tukee lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Helsingissä saat työhön tarvittavaa tukea myös juridisista palveluista.

Asiakkaita tavataan tapaamishuoneissa. Malmilla työskentelee kaksi erityisen tuen sosiaalityöntekijää, jotka jakavat työhuoneen. Siirrymme Helsingissä vähitellen perhekeskustoimintamalliin, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Tarjoamme kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun ja autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Henkilöstöetuihin voit tutustua lähemmin: helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1050-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Valmiutta suunnitelmalliseen asiakastyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä hyviä vuorovaikutuksen ja dokumentoinnin taitoja.