(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, 2 tehtävää, Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.3.2020

Tule mukaan ammattitaitoiseen, kehitysmyönteiseen ja huumorintajuiseen tiimiin. Haemme kahta sosiaalityöntekijää Espoon perheoikeudellisten palvelujen yksikön olosuhdeselvitystiimiin. Tiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää. Haettavana olevat sosiaalityöntekijän virat ovat uusia eli kokonaisuudessaan tiimin koko on kuusi ja olosuhdeselvitysten päävastuu laajenee koskemaan myös osaa Länsi-Uudenmaan muista kunnista.

Sosiaalityöntekijän työtehtävään kuuluu olosuhdeselvitysten laatiminen käräjäoikeuden pyynnöstä vanhempien välisissä riitatilanteissa lapsen huollosta, asumisesta ja/tai tapaamisoikeudesta. Selvitysten laatiminen on haastava sosiaalityön osa-alue, joka vaatii erityistä osaamista ja asiantuntemusta.

Työnohjaus ja esimiehen tuki työhön on järjestetty. Lisäksi tiimillä on käytettävissä lisänä asiakascasekonsultaatio yhdessä Helsingin selvitystiimin työntekijöiden kanssa. Tiimin työntekijöillä on työn luonteen vuoksi etätyömahdollisuus sekä hyvät tietotekniset yhteydet mahdollistamassa työn sujuvasti. Työntekijöillä on myös mahdollisuus vaikuttaa itse omaan työajan suunnitteluun.

Työpaikan nimi: Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:
Sosiaalityöntekijän virkaan edellytetään kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti lapsiperheiden kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja työnsuunnitteluun sekä hyviä valmiuksia pari- ja tiimityöskentelyyn. Olosuhdeselvitystyöskentely tehdään lähtökohtaisesti aina työparityönä ja työpari voi olla myös muista kunnista ns. kaksikuntaselvityksissä.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä ja eroperheiden kanssa työskentelystä. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa, tapaamispaikkatoiminta sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisypalvelu Omatila. Lisäksi yksikössä hoidetaan adoptioselvitykseen liittyvät kuntaselvitykset sekä lastensuojelun perintää. Yksikkö sijaitsee Espoon keskuksessa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu ja työmatkaetu.