(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, 2 tehtävää, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asiakasohjaus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2020

Etsimme kahta sosiaalityöntekijää mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen!

Asiakasohjauksen tehtävänä on arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluntarvetta, ohjata asiakkaat asumispalveluihin, koordinoida palvelukokonaisuuksia sekä arvioida asiakkaiden kuntoutumisen edistymistä. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu sosiaalityöntekijöiden lisäksi sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, etuuskäsittelijä ja johtava sosiaalityöntekijä.

Asumispalveluita tuotetaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa omana toimintana sekä ostopalveluna. Sosiaalityöntekijöiden vastuulla on uusien asiakkaiden palveluntarpeen arviot sekä asumispalveluissa olevat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Asiakasohjauksen ja seurannan lisäksi tiimi vastaa asumispalveluiden valvonnasta.

Asiakasverkostot järjestetään yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien toimipisteissä ympäri Espoota ja lähikuntia, jonka vuoksi toivomme sinulla olevan ajokortin. Autoja meillä on käytössä työtehtävien hoitoon. Tämän hetkisessä poikkeustilanteessa teemme työtä paljon kotoa käsin ja pidämme osan verkostoista Teams-kokouksina. Meillä on käytössä nykyaikaiset työvälineet: kannettava tietokone ja älypuhelin.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjauksessa ja mahdollisuuden kehittää osaamistasi kannustavassa ja kollegiaalisessa työyhteisössä. Lisäksi tarjoamme sinulle laadukkaan perehtymisen tehtävään.

Työpaikan nimi: Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut / asiakasohjaus. Kalaonnentie 8, 02230 Espoo.
Työaika: 37h 45 min / vko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään itsenäistä työotetta, päätöksentekokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä osana moniammatillista tiimiä.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta mielenterveys- ja päihdepalveluista, aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä sekä asumispalveluista.

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä palveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Haluamme tarjota espoolaisille Suomen parhaat palvelut. Uudistamme ja uudistumme tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen, ja uudet toimintamallimme ovat menestyneet useissa innovaatiokilpailussa. Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saatavuus, digipalvelujen mahdollisuudet sekä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille ykkösasioita.

Tarjoamme sinulle vireän työyhteisön ja monipuolisia tehtäviä terveysasemilla, suun terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa ja ympäristöterveydenhuollossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot