(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Beskrivning av jobbet

Haemme kahta sosiaalityöntekijää Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen Kallion työryhmään. Moniammatillisessa työryhmässä työskentelee 10 sosiaalityöntekijää, johtava sosiaalityöntekijä, päihde- ja mielenterveysalan sairaanhoitaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja sekä perheneuvolasta psykologi ja sosiaalityöntekijä osa-aikaisesti.

Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa.
Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun.

Toimipisteemme sijaitsee uudessa Kallion perhekeskuksessa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kallion virastotalossa on henkilöstöravintola ja kuntosali käytettävissäsi. Toimimme perhekeskuksessa, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.


Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta työn kehittämiseen.

Luemme eduksi: Kokemuksen palvelutarpeen arvioinnista, lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä ja Helsingin kaupungin palvelurakenteen tuntemuksen.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-247-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Skypen tai Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Jaana Toivio puh. 050 3525957 tai Janni Saarinen puh. 040 6503530

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi