(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaajia kesäsijaisuuksiin, 5 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö/Liljatien sekä Tammirinteen toimipisteet

Liljatie 24, 01300 Vantaa/ Tammirinteentie 2, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.06.2019 - 31.08.2019


Haemme sosiaaliohjaajia kesälomasijaisuuksiin Vantaan kaupungin lasten ja nuorten vastaanottotoimintaan kouluikäisten vastaanotto-osasto Terholaan, nuorten vastaanotto-osastolle sekä vastaanottoperheyksikköön.

Terhola on seitsemän paikkainen osasto 7-14-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vastaanotto-osasto on seitsemän paikkainen ympärivuorokautinen osasto 12-17 -vuotiaille nuorille.

Vastaanotto-osostoilla lapset ja nuoret ovat usein vaativahoitoisia ja oireilevat niin neurologisista kuin psyykkisistäkin syistä. Vastaanotto-osastoilla työ on epäsäännöllistä kolmivuorotyötä.

Vastaanottoperheyksikkö on lyhytaikaista perhehoitoa tarjoava yksikkö 0-17 -vuotiaille perhehoidossa hoidettaville lapsille ja nuorille. Vastaanottoperheyksikössä työ on 2-vuorotyö ja sisältää myös viikonlopputyötä.

Vastaanotto-osastoilla ja vastaanottoperheyksikössä selvitetään lapsen ja perheen kokonaistilannetta yhdessä vanhempien ja eri viranomaistahojen kanssa sekä haetaan lapselle tarvittavat tukimuodot.

Sosiaaliohjaaja toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapsen hoidon, kasvatuksen ja huostaanoton tarvetta arvioitaessa. Sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat lapsen perushoidon, huolenpidon ja kasvatuksen lisäksi vanhempien ja muiden lasten läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Muita sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat omaohjaajana toimiminen, kirjallinen dokumentointi ja viranomaisyhteistyö. Osastoilla sosiaaliohjaajalla on myös arkeen liittyviä kodinhoidollisia tehtäviä.

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminta on tarkoitettu lastensuojelulain mukaisesti sijoitetuille vantaalaisille lapsille ja nuorille.

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan toimintoja ovat Tammirinteen yksikössä vastaanottotoiminta lapsille sekä Viertolan yksikössä vastaanottotoiminta nuorille ja vastaanottoperhetoiminta.

Vastaanottotoiminnassa sosiaaliohjaajan työ on lapsen perushoitoa ja huolenpitoa, kriisityötä, lapsen ja vanhempien yhteydenpidon tukemista sekä viranomaisyhteistyötä huostaanoton tarvetta arvioitaessa. Selvittely-, arviointi- ja hoitotyön tukena työskentelevät psykologi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti. Osastojen lähiesimiehinä toimivat vastaavat ohjaajat.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)

Myös loppuvaiheen sosionomiopiskelijat huomioidaan.


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

•kokemusta lastensuojelutyöstä

•hyviä vuorovaikutustaitoja

• hyviä atk-taitoja

•kykyä pari- sekä tiimityöskentelyyn itsenäisen työn ohessa

Luemme eduksi: 

•toiminnallisten menetelmien tuntemuksen

•kokemuksen vanhempien kanssa tehtävästä työstä

• hygieniapassin

•ajokorttia ja autolla ajotaitoa


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote.

Työpaikkojen lukumäärä: 5
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 viikon koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde
Työaika: 38 h 45 min/viikko, Sijaisuuksissa 3-vuorotyö tai 2-vuorotyö


Yhteystiedot:
Yksikön vastaavaohjaaja/vastaanottoperheyksikkö
Karoliina Aho
p. 040-7489522, karoliina.aho@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe 8-16

Vastaava ohjaaja/vastaanotto-osasto
Katja Vanonen
p. 050-3023644, katja.vanonen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.