(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2021

Tehtävän kuvaus

Etsimme ikääntyneiden ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin laaja-alaisesta tukemisesta innostunutta sosiaaliohjaajaa monialaiseen työryhmäämme Kustaankartanon seniorikeskuksen osastolle F2.

Sinulla on puolet työajastasi käytettävissä asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseen ja asioiden hoitoon. Asiakkailla on erilaisia psykososiaalisen ja oman elämän hallintaan liittyviä tuen tarpeita arjessaan. He tarvitsevat yksilöllistä tukea mielekkään elämän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asioidessaan seniorikeskuksen ulkopuolella. Kolmannes työajastasi on varattu monialaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen aidosti asiakaslähtöisemmäksi. Lisäksi sinulla on keskeinen rooli yhteisöllisyyden edistämisessä osastollamme.

Yksikössämme asuu 24 ihmistä pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Asiakkaiden tuen tarpeet ovat moninaiset liittyen fyysisen toimintakyvyn heikkenemään, mielen hyvinvoinnin haurastumiseen, kognitiivisten taitojen alenemaan ja sairauksiin. Asiakkaillamme on hoitoon liittyvien bakteerien kantajuus, mistä johtuen noudatamme hoitotilanteissa normaaleja kosketus- ja pisaraeristysvarotoimia, korostuneen huolellista käsihygieniaa ja aseptista työjärjestystä.

Yksikössämme on käytössä yksilövastuinen hoitotyön malli, jonka keskiössä on asiakkaan ja työntekijän luottamuksellinen hoitosuhde. Tukenasi on moniammatillinen, innostunut työryhmä. Meillä on lupa kehittää työtämme ja toimintatapojamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin kaikkien osaamista ja mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Toivomme, että sinulta luonnistuu työ niin itsenäisesti kuin ryhmässä.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Työavaimella SOTE-03-1420-20 aiemmin hakemuksensa jättäneet hakijat otetaan huomioon valinnassa.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva tutkinto sosionomi tai geronomi.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Hakijan eduksi katsotaan hyvät tietotekniset taidot.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

osastonhoitaja Heli Sillanpää, heli.sillanpaa@hel.fi, p. 040 336 2297

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi