(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2021

Tehtävän kuvaus

Etsimme innokasta ja kehittämisorientoitunutta sosiaaliohjaajaa työskentelemään lasten ja nuorten jalkautuvan etsivän työn kokeilussa. Työssä kokeillaan uudenlaista tapaa, jossa lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön kuuluva sosiaaliohjaaja jalkautuu yhdessä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnan työntekijöiden kanssa alueille, joissa on havaittu tarvetta varhaiselle puuttumiselle alaikäisten lasten tilanteeseen iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokeilussa on tavoitteena suunnitella toimiva malli lasten ja nuorten jalkautuvalla ja etsivälle työlle ja riskiryhmien etsimiselle ja tunnistamiselle ja palvelujen piiriin ohjaamiselle. Kokeilussa hyödynnetään olemassa olevaa palvelujärjestelmää ja verkostoja ja tavoitteena on laajentaa hyväksi todetut mallit osaksi vakiintuneita työkäytäntöjä.

Tukenasi sinulla on monialainen valmisteluryhmä ja lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen esimiehet sekä Helsingin kaupungin jalkautuvan työn verkosto.

Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme kokemusta lasten, nuorten ja/tai perheiden kanssa työskentelystä sekä hyvät verkostotyön taidot.

Luemme eduksi Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemisen ja kokemuksen projekti/kehittämistyöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö jonna.vanhanen@hel.fi p. 310 43 809

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi