(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaaliohjaajaa perhetyöhön vakinaiseen toimeen.

Tehtäväsi koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella Malmin toimipisteessä. Työskentelyä voi olla myös sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkuuden siirtymävaiheessa. Tiimin ammatillisena lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. Tiimissä on paljon kokemusta ja ammattitaitoa sekä kehittämismyönteinen ilmapiiri. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Palveluun sisältyy muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan. Työskentelyssä asiakkaan osallisuus omassa prosessissaan sekä vastavuoroinen kohtaaminen ovat keskeistä.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimi, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun, ammattiasi tukevaa koulutusta sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Kokemusta lastensuojelun asiakasperheiden kanssa työskentelystä perhetyön kontekstissa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja mm. asiakkaan motivoiminen työskentelyyn sekä rohkeus ottaa asioita puheeksi.

Luemme eduksi:
Kehittämismyönteisen, joustavan ja dialogisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Hyvät dokumentointitaidot asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä. Työtehtävässä on etua eri kulttuurien tuntemuksesta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Laura Leino, p. 040 673 8938 Johtava ohjaaja Marjo Pohjola, p. 050 363 0658

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/