(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Tehtävän kuvaus

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa vakituinen virka Koillisella alueella (Malmi-Maunula)

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on 0-16-vuotiaiden lasten perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa eri elämäntilanteissa, vanhemmuuteen ja lasten kasvattamisen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliohjauksen tiimejä on kaksi ja palvelu suuntautuu lapsen iän mukaan, joko 0-9-vuotiaiden tai 10-16-vuotiaiden tiimin sosiaaliohjaajalle.

Kyseinen virka sijoittuu Lapsiperheiden sosiaaliohjaus 2 (10-16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheet) - tiimiin

Tiimien nimet ovat
- Lapsiperheiden sosiaaliohjaus (0-9-vuotiaiden lasten perheet ja raskaana olevat)
- Lapsiperheiden sosiaaliohjaus 2 (10-16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheet)

Sosiaaliohjaajan tehtävään kuuluu lapsiperheiden sosiaalineuvonta (puhelinpalvelu), sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus kouluikäisten lasten-ja nuorten perheille, yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Yksikön työpisteet sijoittuvat Helsingin eri alueille. Työssä korostuu osaaminen puhelinneuvontaan ja sosiaalihuollon mukaiseen palvelutarpeen arviointiin, sekä perheen kotona tehtävään suunnitelmalliseen sosiaaliohjaukseen.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi kartoitamme mahdollisia sijaisia keväälle 2021 Apotin käyttöönoton ajalle.

Lisäksi edellytämme:

Kokemusta puhelinneuvontatyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista, sekä kokemusta asiakkaan kotona tehtävästä sosiaaliohjauksesta

Luemme eduksi:

Valmiudesta itsenäiseen itseohjautuvaan työskentelyyn perheiden parissa, valmiuksia moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaaliohjaaja, Marko Kivihalme p. 040 358 0706 marko.kivihalme@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheiden-erityispalvelut/sosiaaliohjaus2/