(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaaliohjaajaa vakinaiseen toimeen Koskelan Palveluasumisyksikköön. Palveluasumisyksikköön kuuluu kaksi 14-paikkaista ryhmäkotia.

Palveluasumisyksikön asiakkaat ovat työikäisiä, jotka toiminnanohjauksen tai fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asukkaillamme on eri syistä johtuvaa muistamattomuutta, psyykkistä epävakautta ja somaattisia sairauksia.

Perustehtävämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja asioiden hoito (esim. psykososiaalista tukea tarvitsevan asukkaan ja/tai ryhmän arvioiminen ja tukeminen, asukasvaihtoon liittyvät asiat sekä etuudet, edunvalvonta ja asukasmaksuasiat) sekä monialainen yhteistyö ja sen kehittäminen (henkilöstön neuvonta ja ohjaus; hoitoneuvotteluihin osallistuminen, yhteistyö sidosryhmien ja omaisten kanssa) sekä yhteisöllisyyden edistäminen (yhteisön toiminnan suunnittelu ja toteutus yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa).

Odotamme sinulta sosiaalista elastisuutta; kykyä työskennellä muuttuvissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Toimit monialaisen tiimin jäsenenä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, kykyä toimia kiireen ja paineen alaisena sekä priosoida tehtäviä. Päivittäiskirjaamisessa on sähköinen Effica-potilastietojärjestelmä sekä RAI-järjestelmä.Keväällä 2021 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän. Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushenke on käynnistymässä vuonna 2021 ja valmistuu 2023.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut esim. edullisen työsuhdeasunnon sekä alennuksia liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia sekä itsenäisesti että monialaisessa tiimissä.

Luemme eduksi:

kokemuksen työstä päihde- ja mielenterveysasukkaiden kanssa sekä kokemuksen neurologisten tai käyttäytymisen kautta oireilevien asiakkaiden työstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

osastonhoitaja Maarit Kajander puh. 09-31029237 maarit.kajander@hel.fi