Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme Pohjoisen aikuissosiaalityö 1 tiimiin sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkaan Pohjois-Helsingin alueelle 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, kaksi etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Työskentelemme yli 30 vuotiaiden asiakkaiden parissa.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin sisältyy suunnitelmallista sosiaaliohjausta, palvelutarpeen arviointia, arjen tukea, neuvontaa ja ohjausta, palveluihin pääsyn varmistamista sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättämistä. Keskeistä työssä on asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen. Sosiaaliohjaus perustuu hyvään vuorovaikutusosaamiseen, jonka tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Pyrimme keskittymään asiakkaiden tarpeista lähtevään työskentelyyn, uusien menetelmien käyttöönottoon, jalkautuvaan työhön ja verkostojen osaamista hyödyntävään monitoimijaiseen työhön.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut esim. työsuhdeasunnon sekä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-440-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja, kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä ja verkostoissa, oman työn arvostamista, innostunutta asennetta ja motivaatiota uuden oppimiseen sekä valmiuksia kehittää aikuissosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä yhdessä työyhteisön kanssa.

Luemme eduksi:

Helsingin palveluverkoston sekä sosiaaliturvaetuuksien tuntemuksen ja työkokemuksen aikuissosiaalityöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Eija Suominen, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 09 310 58310

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot