Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palveluprosessiin: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut sekä päihdepalvelut.

Mielialahäiriöpalveluihin kuuluu mm. neljä mielialahäiriöpoliklinikkaa sekä vuodeosasto- ja päiväosastotoiminnot, jotka sijaitsevat Auroran sairaalan alueella. Mielialahäiriöpalveluissa työskentelee 13 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa.

Haemme joustavaa ja kehittämismyönteistä sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen Malmin mielialahäiriöpoliklinikalle. Sosiaaliohjaajana työskentelet mielialatyöryhmässä, jossa hoidetaan mm. masennuksesta, ahdistuksesta ja muista mielialahäiriöistä kärsiviä potilaita. Tehtävissä keskeistä on asiakkaan tukeminen arjessa selviytymiseen, ohjaus ja neuvonta sekä palvelujen koordinointi psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitojakson aikana.

Lisäksi tehtävääsi kuuluu mm. palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa sekä muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä.

Työ on monipuolisesti haastavaa tiimityötä sosiaalialan ammattilaisena terveydenhuollon kontekstissa.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut, mm. monipuolista ammattia tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja tarvittaessa mahdollisuuden työsuhdeasuntoon. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-173-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta sosiaaliohjaajan työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Luemme eduksi kokemuksen moniammatillisessa työryhmässä työskentelystä, osaamisen ammatillisesta kuntoutuksesta ja terveyssosiaalityöstä sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Psykososiaalisen työn päällikkö Milla Syvänperä, p. 09 310 49024, milla.syvanpera@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot