(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.7.2020

Tehtävän kuvaus

Etelä-Helsingin alueella toimii kaksi nuorten sosiaalityön tiimiä. Tiimimme palvelevat helsinkiläisiä 16-29 -vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Työskentelymme lähtökohtana on nuoren oma kokemus tuen tai avun tarpeesta ja tavoitteena nuoren oman toimintakyvyn vahvistaminen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Molemmat nuorten sosiaalityön tiimit toimivat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Se tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Uudessa toimintamallissa onnistumme helpommin sovittamaan moniammatilliset palvelut yhteen. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa toimivat aikuissosiaalityön lisäksi terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdepalvelut, hammashoito, fysio- ja toimintaterapia, vammaispalvelut sekä maahanmuuttoyksikkö. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloissa toimii Kelan asiakaspalvelu.

Haemme Etelän nuorten sosiaalityön 1-tiimiin sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkaan 14.9.2020 alkaen.

Tiimissä työskentelee vakituisesti 6 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä.
Sosiaaliohjaaja tukee asiakkaitaan itsenäiseen selviytymiseen sekä antaa neuvontaa ja ohjausta. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely nuorten ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja muiden yksilöhuollon päätösten tekeminen. Sosiaaliohjaajat tekevät suoran asiakastyön lisäksi myös jalkautuvaa työtä sekä vastaavat nuorten kysymyksiin Stadin nuorten Chatissa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla kehitetään aikuissosiaalityön palveluja monialaisesti. Sosiaalialan työntekijöille on tarjolla ulkopuolinen työnohjaus, asiointilippu ja mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Sosiaaliohjaajilla on mahdollisuus etätyöhön, työtilat ovat monitoimityötiloja.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn ja moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn.

Luemme eduksi:

Kokemuksen nuorten sosiaalityöstä.
Helsingin nuorten palvelujen sekä asiakastietojärjestelmä ATJ:n tuntemisen.
Kokemuksen sosiaalihuoltolain mukaisesta päätöksenteosta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Riikka Lipponen vs.johtava sosiaalityöntekijä p. 050 3361748

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi