(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.6.2020

Tehtävän kuvaus

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa vakituinen virka Kallion perhekeskuksessa.

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on 0-16-vuotiaiden lasten perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa eri elämäntilanteissa, vanhemmuuteen ja lasten kasvattamisen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliohjauksen tiimejä on kaksi ja palvelu suuntautuu lapsen iän mukaan, joko 0-10-vuotiaiden tai 11-16-vuotiaiden tiimin sosiaaliohjaajalle.

Kyseinen virka sijoittuu Lapsiperheiden sosiaaliohjaus 2 (11-16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheet) - tiimiin

Tiimien nimet ovat
- Lapsiperheiden sosiaaliohjaus (0-10-vuotiaiden lasten perheet ja raskaana olevat)
- Lapsiperheiden sosiaaliohjaus 2 (11-16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheet)

Sosiaaliohjaajan tehtävään kuuluu lapsiperheiden sosiaalineuvonta (puhelinpalvelu), sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus kouluikäisten lasten-ja nuorten perheille, yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Yksikön työpisteet sijoittuvat Helsingin eri alueille. Työssä korostuu osaaminen puhelinneuvontaan ja sosiaalihuollon mukaiseen palvelutarpeen arviointiin, sekä perheen kotona tehtävään suunnitelmalliseen sosiaaliohjaukseen.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut, mm. monipuolista ammattia tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja tarvittaessa mahdollisuuden työsuhdeasuntoon.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-312-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisäksi edellytämme kokemusta puhelinneuvontatyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista, sekä kokemusta asiakkaan kotona tehtävästä sosiaaliohjauksesta

Luemme eduksi:
Valmiudesta itsenäiseen itseohjautuvaan työskentelyyn perheiden parissa, valmiuksia
moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaaliohjaaja, vs keskitettyjen palvelujen päällikkö Marko Kivihalme p. 040 358 0706 marko.kivihalme@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheiden-erityispalvelut/sosiaaliohjaus2/